Referendum

Jarosław Kaczyński postanowił zorganizować ogólnopolskie (by nie powiedzieć wszechpolskie) referendum. Prezes PiS chce, aby dotyczyło one dwóch kwestii: Czy chcemy ograniczenia, a być może zrzeczenia się suwerenności na rzecz nowych, niedemokratycznych instytucji międzynarodowych, które będą rościły sobie prawa do ustalania budżetu państwa, a więc wysokości podatków, płac i emerytur?Czy chcemy utrzymania obecnego kształtu Unii Europejskiej, ustalonych reguł, w tym środków z funduszu spójności, z funduszy strukturalnych, dopłat, które mają zapewnić Polsce wyrównanie poziomu do państw, które nie podlegały sowieckiej dominacji?.

Bardzo słusznie. Proponujemy jednak rozszerzyć je o dodatkowe sprawy Czy chcesz, aby prawo pozwalało na okradanie cie przez złych ludzi? oraz czy chcesz, aby Polki na ulicach miast zastąpione zostały szpetnymi Niemkami. Wtedy będziemy mieć pewność, że referendum się powiedzie.

To też Ci się powinno spodobać...