Czarny koń

Najnowszy sondaż pokazuje, że Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikkego ma szansę wejść na trzecim miejscu (po PO i PiS) do Parlamentu Europejskiego. W ostatnim czasie poparcie dla tej partii wzrosło do 10%.

Ciekawe, które pomysły lidera znajdują największą aprobatę przyszłych wyborców? Czy te dotyczące samego Parlamentu („sprzedamy go i zrobimy tam burdel. Budynek Komisji Europejskiej świetnie się do tego nadaje”), czy też takie bardziej pro społeczne („Otóż my uważamy, że jeśli ktoś chce palić – niech pali, jeśli chce się zaćpać na śmierć – niech to zrobi. Ma rządzić wolny rynek, ewolucja”).

Żeby to wszystko uporządkować, reporter Wtyczki przeprowadził błyskawiczną sondę na najpopularniejsze cytaty z Janusza Korwin-Mikkego. Oto pierwsza piątka:

1. Gdy­by wy­bory miałyby coś zmienić, to daw­no zos­tałyby zakazane.

2. Jes­tem prze­ciw­ko abor­cji, bo jak po­kazu­je życie, wys­kro­bano nie tych, co trzeba. 

3. Celem ruchu drogowego nie jest bezpieczeństwo, tylko szybkość.

4. Ja ja­koś nie miałem edu­kac­ji sek­sual­nej, a mam szóstkę dzieci.

5. ZUS z pew­nością jest in­sty­tucją przestępczą, ale nie można naz­wać jej zorganizowaną.

Przy okazji nasz reporter dowiedział się od dobrze poinformowanego, ale anonimowego rozmówcy, że to prawdopodobnie JKM przekonał niemieckich generałów, że letnie mundury Wehrmachtu, będą wystarczającym okryciem podczas mrozów w Rosji, oraz był przeciwny przyjęciu Janka Kosa do załogi Rudego.

 

 

 

 

 

To też Ci się powinno spodobać...