500 plus…inne pomysły

234Sejm przyjął ustawę według której każda rodzina otrzyma 500 zł na drugie i kolejne dziecko, a mniej zamożni, po spełnieniu określonych warunków również na pierwsze. W przypadku rodzin z jednym dzieckiem trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe.
Jest to sztandarowy projekt PiS-u zapowiadany w kampanii wyborczej. Cześć opozycji przypomina jednak, że hasło wyborcze brzmiało: 500 zł na każde dziecko i o żadnym kryterium dochodowym w kampanii nie było mowy. W związku z tym słowo „każde” w języku polskim nabiera nowego znaczenia.
Kolejną obietnicą były darmowe leki dla seniorów po 75. roku życia. Sprawę można załatwić bardzo szybko i niewielkim kosztem podnosząc granicę wieku do 100 lat. Po pierwsze to lepiej brzmi, a po drugie, co to za senior, który ma 75 lat. To jak nazwać tych, którzy żyją dłużej?
Obniżenie wieku emerytalnego, to jeszcze prostsza sprawa. Dla kobiet do 60. roku życia, jeżeli przepracowały co najmniej 45 lat lub urodziły dziesięcioro dzieci (żeby była możliwość wyboru). W przypadku mężczyzn do 65. roku życia, jeżeli przepracowali co najmniej 50 lat i przeżyli 45 lat w jednym związku małżeńskim.
Można też od razu przyjąć proponowaną minimalną godzinową stawkę wynagrodzenia w wysokości 12 zł, jeżeli 4 zł zostanie dobrowolnie przekazane na fundusz Radia Maryja.

Obietnice wyborcze to przecież tylko kwestia interpretacji.

To też Ci się powinno spodobać...