Sprawdzanie studni

Według klasyfikacji zawodów – studnie wykonuje studniarz, używając do tego celu różnych narzędzi. Umiejętności w zakresie wykonania i obsługi studni najlepiej zdobywać poprzez doświadczenie. Tak, aby każdy doświadczył studni.

Zdarza się, że stan realizacji studni jest daleki od pełnej realizacji. Do oceny stanu realizacji studni służy Tuskometr. Jego maksymalny odczyt wynosi 100 punktów. Taki odczyt pojawi się tylko w takiej sytuacji, kiedy wszystkie obiecane założenia studni zostania spełnione. Zasada jest prosta. Jeden punkt, za każdą spełnioną obietnicę dotyczącą studni. Aktualny pomiar pokazuje wartość 18 punktów. Kolejnych 18 jest w fazie częściowej realizacji. Z tego co widać, do kompletu 100 punktów jest jeszcze daleko.

Według opinii fachowców od studni, wynik Tuskometru byłby zdecydowanie wyższy, gdyby nie zatrzymano się na deklaracjach. Trudność polega na tym, że obietnica studni, to obietnica nie całej koalicji, a tylko i wyłącznie jednej partii i jej naczelnego studniarza. Każdy jednak miał i ma dostęp do studni.

Aktualny stan realizacji studni próbuje się tłumaczyć grząskim gruntem, ale właśnie tego można było się spodziewać i w takiej sytuacji kolejnych studni może nie wystarczyć.

To też Ci się powinno spodobać...