Obowiązkowe badania

Jeden z najbardziej medialnych księży Kazimierz Sowa postuluje o przebadanie psychiatryczne posłów Ruchu Palikota. Jest to reakcja na żądanie tych polityków, którzy domagają się badań epidemiologicznych księży. Zdaniem posłów księża mogą przenosić choroby zakaźne, podając gołymi rękami komunię świętą. Chcą, aby każdy duchowny posiadał aktualną książeczkę sanepidu.

Zdaniem księdza Sowy do tej pory nie zdarzył się ani jeden przypadek, aby wierny miał problemy zdrowotne po przyjęciu komunii. Naszym zdaniem nie jest to żaden dowód na to, że wiara czyni cuda.

Jednocześnie warto przypomnieć o innych ciekawych interpelacjach posłów Ruchu Palikota. Między innymi chcą oni, aby zaprzestano nauki o Jezusie, ponieważ chodził po wodzie i dzieci mogą zechcieć go naśladować. Wydaje nam się, że o wiele groźniejsze byłyby niekontrolowane próby zamiany wody w wino (nielegalna produkcja alkoholu), rozmnażanie chleba i ryb (nieopodatkowany przychód), lub wskrzeszanie umarłych.

Ze wszystkich znanych cudów Jezusa najbardziej przydałoby się „uciszenie burzy”. Zwłaszcza tej miedzy politykami, ale nie wiadomo czy to udałoby się nawet Jezusowi.

To też Ci się powinno spodobać...